Loading...

Claude Levi-Strauss

Home / Claude Levi-Strauss
Project Details

Date: 08/12/2008

Collaboration with Katarina Mrvar, Matjaž Čuk. Departement of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts in Ljubljana had approachad us to design a huge canvas — a tribute to commemorate 100th birthday of famous cultural antropologist and structuralist Claude Lévi Strauss. We cooperated again very successfully with Matjaž Čuk who did a great job with the layout and typography and Lukatarina have done the illustration part. The mural is 3 × 18 m and was hanging down at the staircase at Ljubljana Faculty of Arts.
Sodelovanje z Katarino Mrvar in Matjažem Čukom. Ob stoletnici svetovno znanega antopologa in strukturalista Claude Lévi Straussa je oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani ob organizaciji mednarodnega simpozija naročil tudi izdelavo spominskega murala/panoja. Ponovno sva združila moči z Matjažem Čukom, ki je poskrbel za prelom in tipografski del, Lukatarina pa sva poskrbela za ilustrativni del in predlagala barvno delitev po nadstropjih … Rezultat je bil zelo dobro sprejet. Mural meri 3 × 18 m in je bil obešen na stopnišču Filozofske fakultete v Ljubljani.

 Previous  All works Next