Loading...

COSMIC EGG 4

Home / COSMIC EGG 4
Project Details

Date: 01/08/2016

Black and white ink drawing on paper. Dimensions 32 x 41 cm. The world egg, cosmic egg or mundane egg is a mythological motif found in the creation myths of many cultures and civilizations. Typically, the world egg is a beginning of some sort, and the universe or some primordial being comes into existence by "hatching" from the egg, sometimes lain on the primordial waters of the Earth. The individual holobions - shapes are dormant seeds of creation. Everything that will become already exists in proto form inside the cosmic egg.
Iz serije Kozmično jajce. Črnobela risba s tušem na papir. Dimenzije so 32 x 41 cm. Kozmično jajce je mitološki motiv, ki ga najdemo v številnih mitih kreacije v različnih kulturah. Kozmično jajce ponavadi pomeni neke vrste začetek, ko vesolje ali prvobitno Bitje pride v manifestirano obliko tako da se "izleže" iz jajca, ki včasih počiva na primordialnih vodah "Zemlje". Individualni holobioni so oblike - speča semena kreacije. Vse kar se bo porajalo že obstaja v proto obliki v kozmičnem jajcu.

 Previous  All works Next