Loading...

COSMIC EGG AND A SERPENT 1

Home / COSMIC EGG AND A SERPENT 1
Project Details

Date: 01/08/2016

Black and white ink drawing on paper. Dimensions 32 x 41 cm. In alchemically, the egg is a symbol of the cosmos, as it is in a various world traditions. The egg as a container of the universe. The egg symbolizes birth and potential. In Hindu cosmology, it is the source of the universe. The serpent plays an important role in every culture and is commonly assosiated with the Egg. It is among other things a symbol of duality, of wisdom and of evil. Being a lowly creature who cannot leave the ground, snake is an obvious symbol of base desires and material entrapment. However, as even the lowest serpent sheds its skin and renews itself, it is a token of resurrection. As a symbol of spiritual power, the serpent represents the awakened self.
Črnobela risba s tušem na papir. Dimenzije so 32 x 41 cm. Kozmično jajce je simbol vesolja v alkimiji. Jajce je "kontejner" vesolja, simbolizira rojstvo in potencial. V hinduizmu pomeni izvor vesolja. Kača je pomemben simbol skoraj v vsaki kulturi in je pogosto v povezavi z Jajcem. Kača je med drugim simbol dualizma, modrosti in zla. Ker je plazeče, "pritlehno" bitje je očiten simbol za osnovne strasti in materializem. Toda tudi najnižja kača se levi, odvrže svojo kožo in se prenovi, zato je tudi simbol Vstajenja. Kot simbol duhone moči predstavlja Prebujeni Jaz.

 Previous  All works Next