Loading...

Philoguerrillo, Berkley

Home / Philoguerrillo, Berkley
Project Details

Date: 25/11/2011

Visualisation of the quote by Irish philosopher George Berkely. Text from philoguerillo project: "George Berkeley (1685 – 1753), Irish bishop and philosopher, was one of the most influential thinkers of Modern philosophy, which was established by Rene Descartes and his successors Bacon, Spinoza, Locke, Leibniz, Melbranche and many others. He was the founder of immaterialism, a standpoint which denies existence of any kind of material substance or their modifications (sense experience) and offers direct opposition to Newton’s physics and Locke’s empiricism. Berkeley’s ontology includes only spiritual substances like finite human mind and infinite God and ascribes existence only to perceptible things and beings (esse est percipi). Although his immaterialistic philosophy is problematic, it still has an important influence on modern philosophical debates, especially phenomenalism."
Vizualizacija citata irskega filozofa Georga Berkeleya. Opis iz projekta philoguerrillo: "George Berkeley (1685 – 1753), irski škof in filozof, sodi med vplivnejše mislece novoveške filozofije, ki so jo s svojimi spoznavnimi napori zaznamovali Descartes, Bacon, Spinoza, Locke, Leibniz, Melbranche in številni drugi. V luči religiozno podkrepljenega imaterializma, ki zanika vsakršen obstoj materialnih substanc in njihovih modifikacij (čutnih vtisov), je preizkušal predpostavke Lockovega empirizma in Newtonove mehanicistične fizike. Berkeleyeva ontologija vključuje zgolj duhovne substance (končne in neskončno), obstoj stvari pa izenači z možnostjo biti zaznan (esse est percipi). Kljub spornosti je imaterialistična filozofija, vsaj kar zadeva njene posamične razsežnosti (npr. fenomenalizem), nadvse aktualna tudi danes."

 Previous  All works Next