Loading...

PHILOGUERRILLO, Ramakrishna

Home / PHILOGUERRILLO, Ramakrishna
Project Details

Date: 27/11/2010

1836 - 1886 Sri Ramakrishna was born in a little village of Kamarpukur. His parents were poor and devoted to Hinduism. When he was 16, his mother sent him to Calcutta where he became a priest at the Dakshineswar Kali Temple. The Hindu cult of washing, clothing, feeding and worshiping the statue of the goddess filled him with the desire for a direct experience of the divine. In the goddess Kali, Ramakrishna saw a universal Mother. In order to suppress his strong tendency towards religion, his mother tried to include him into the everyday life and obliged him to marry in 1859. After a year and a half, Ramakrishna once again left his village for Calcutta where he continued the worshiping of Kali. During this period, he was strongly influenced by an ascetic Bhairavi Brahmani. He soon changed his birth name Gadadhar into Ramakrishna, a name that is composed of two favourite incarnations of Vishnu, Rama and Krishna. A few years later, a visiting sufi at the temple of Kali acquainted him with Islam and he followed Muslim regulations for some time. In the process of spiritual growth, Ramakrishna felt a growing desire to spread his own teachings. Narendro Natha Datto, more known by the name of Vivekananda is one of his most ardent followers. The teachings of Ramakrishna are a mixture of different religious traditions and express a strong desire for a mystic, direct and transdiscursive experience of the divine. (Source: Vlasta Pacheiner-Klander, Življenje in nauk Šri Ramakrišne, Mladinska knjiga, Ljubljana 1994.)
1836 - 1886 Šri Ramakrišna se je rodil v vasici Kamarpukur, revnima staršema hinduistične veroizpovedi. S šesnajstimi leti ga je mama poslala v Kalkuto, kjer je po spletu okoliščin v templju boginje Kali Dakšninešvarju prevzel nekaj dolžnosti. Hinduistično obredje umivanja, oblačenja, hranjenja, čaščenja, kipa boginje je v njem vzbudilo željo po neposredni izkušnji božanskega. Ramakrišna je v boginji Kali videl predvsem vesoljno Mater. Njegova močno izražena religioznost je botrovala temu, da ga je mati skušala vpeti v vsakdanje življenje in ga leta 1859 poročila. Po letu in pol se je Ramkrišna iz svoje vasi zopet vrnil v Kalkuto in nadaljeval zavzeto čaščenje Kali. V tem obdobju je nanj zelo močno vplivala potujoča asketinja Bhairavi Brahmani. Ob miselnih zaobratih si je namesto rojstnega imena Gadadhar nadel ime Ramakrišna, ki je sestavljeno iz dveh priljubljenih Višnujevih utelešenj, Rame in Krišne. Nekaj let kasneje se je v templju boginje Kali preko gostujočega sufija seznanil z islamom in nekaj časa živel po islamskih predpisih. Ob duhovnem dozorevanju se je v Ramakrišni vse glasneje javljala želja po razširjanju lastnih naukov, ki se mu je kmalu tudi uresničila. Morda najmočneje je s svojo prisotnostjo vplival na Narendro Natha Datto, ki je bolj znan pod meniškim imenom Vivekananda. Ramakrišnovi nauki so preplet različnih religioznih tradicij, izražajo močno željo po mističnem, neposrednem, transdiskurzivnem občutju božjega. (Vir: Vlasta Pacheiner-Klander, Življenje in nauk Šri Ramakrišne, Mladinska knjiga, Ljubljana 1994.)


 Previous  All works Next