Loading...

PHILOGUERRILLO, 2008-2013

Home / PHILOGUERRILLO, 2008-2013
Project Details

Date: 09/11/2013

Visualizations of philosophy quotes on T-shirts and posters. Co-author is philosopher Peter Kuralt. For more information about philoguerrillo vist the project’s website, where you can read philoguerrillo manifesto and see all the visualizations and t-shirt galleries. Philoguerrillo is also a part of Luka’s Postgraduate Master’s degree final project titled: Visualisations of philosophical concepts, which is available online in full. Philoguerrillo was featured in many magazines in Slovenia and abroad (IdN, Novum, Nedelo, Klik …)
Vizualizacije filozofskih citatov na majicah in plakatih. Projekt je sodelovanje med Luko Mancinijem in filozofom Petrom Kuraltom. Kasneje je projekt postal tudi praktični del Lukatove magistrske naloge Vizualizacije filozofskih konceptov. Projekt je bil objavljen v mnogih domačih in tujih revijah. Uspešno je bilo tudi več kot štiri letno sodelovanje z UNESCOM, ki je vsako leto financiral tisk okoli sto majic. Več na spletni strani Philoguerrillo.org.

 Previous  All works Next