Loading...

xperiments in typography

Home / xperiments in typography
Project Details

Date: 06/12/2005

These typographic posters are a part of my final thesis project at Academy of Art and Design in Ljubljana. They were awarded with Brumen Award in the category of student works at the Slovenian Biennial of visual communication. The title of the thesis was Experiments in typography and is available online (only abstract is in English). Two of the posters are educational in nature, the first one being a tabular presentation of various types of expressive (decorative) fonts, the second being a diagramatic presentation of spatial interpretation of the serif letter forms. The other three posters are presentations of 3 font families that I designed during my study years.
Predstavljeni plakati so praktični del moje diplomske naloge Eksperimenti v tipografiji, ki je sicer v celoti dostopna na spletu, omenjena pa tudi na slovenski Wikipedii pod geslom tipografija. Dva plakata sta izobraževalne narave; prvi je preglednica različnih tipov ekspresivnih (dekorativnih) črkovnih vrst, drugi pa shematična infografika, deloma sorodna logiki stripa, ki predstavlja prostorsko interpretacijo oblik serifnih črk. Trije plakati iz serije pa so bohotni eksperimenti v formi – predstavitve treh črkovnih družin, ki sem jih oblikoval tekom študija.

 Previous  All works Next