Loading...

Ljubljana Sound Point

Home / Ljubljana Sound Point
Project Details

Date: 16/04/2016

Zvočna postaja Ljubljana je interaktivna zvočna instalacija na temo hrupa in zvoka v Ljubljani, ki je nastala v okviru aktivnosti Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016. Vključuje interaktivno vsebino za samostoječ ekran, občutljiv na dotik, zvočnike in slušalke. Digitalno instalacijo sestavlja matični vmesnik, preko katerega vstopamo do različnih interaktivnih aplikacij in zabavnih ter poučnih vsebin na temo zvoka in hrupa v Ljubljani. Z dotikom na ekran lahko uporabnik (gledalec/poslušalec) posluša avtentične zvoke Ljubljane, posnete na različnih lokacijah po mestu, se pomika po skali decibelov, ustvarja ritmične vzorce iz zvokov Ljubljane, preveri stanje hrupa na katerem koli naslovu v mestu in spozna veliko zanimivih dejstev o zvoku, hrupu in decibelih, o procesu modeliranja hrupa in o zakonodaji s tega področja. Zvočna postaja Ljubljana na zabaven in hkrati poučen način osvešča javnost o problematiki hrupa in hrupne onesnaženosti, spodbuja posameznika, da se zave hrupa v mestu in se nanj odzove z lastno kreativnostjo in radovednostjo.
Ljubljana Sound Point is an interactive sound installation on the subjects of noise and sound in Ljubljana, which was created in within the framework of activities of Ljubljana – European Green Capital 2016. It includes interactive contents for a free standing touch screen, speakers and headphones. The digital installation consists of a home interface through which we enter various interactive applications, entertainment and educational content on the subject of sound and noise in Ljubljana. The user (viewer/listener), by touching the screen, listens to authentic sounds of Ljubljana, recorded at various locations around the city, moves along the scale of decibels, creates rhythm patterns from the sounds of Ljubljana and checks the noise pollution at any address in the city. As well as learns many interesting facts about sound, noise, decibels, noise modeling and the legislation in this field. The Ljubljana Sound Point informs the public in a fun and educational way about noise and noise pollution and encourages individuals to be aware of the city’s noise and react with creativity and curiosity.

 Previous  All works Next